Hasło: Hoshi Kabuto
Kategoria: Array
Wymowa:
Odnośniki zwiazane:
Definicja: Hełm rozwinięty z wersji wczesnohistorycznej - z IV-VI wieku. Złożony jest z kilku płyt ustawionych pionowo, u dołu spiętych pojedynczą obręczą, zaś z przodu mający rodzaj osłony (daszka) lub ozdobnej płyty wzmacniającej, u szczytu zaś niewielki, kulisty otwór zwany tehen. Cechą charakterystyczną jest nitowanie płyt z pozostawieniem główek nitów. W XII i XIV nadano temu hełmowi kształt prawie półkolisty i wąskie rondo, folgowy nakarczek - fukigayeshi oraz klejnot.
Słowa kluczowe:
Obrazek: